Polityka prywatności

Powiadomienia i pliki cookies
Właściciel Serwisu w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania z Serwisu Internetowego oraz w procesie rejestracji w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Partnera czynności.

Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Partnera. Partner ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.

Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Partnera i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Właściciel Serwisu przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera

Każdy Partner ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy Właściciela Serwisu.
Bezpieczeństwo danych
Wszystkie gromadzone dane są objęte i chronione protokołem SSL (Secure Socket Layer), dane każdego klienta są u Nas bezpieczne, chronimy je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Zasady przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa Wojciech Flak, Szprudowo 26a, 83-140 Szprudowo, NIP: 5932612589, Telefon: 720 777 010, E-mail: kontakt@getpay.pl.

Korzystanie z pełni funkcjonalności Serwisu Internetowego wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.

Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
a. zgoda Partnera udzielana w procesie wypełniania Formularza Rejestracji;
b. konieczność realizacji Umowy Współpracy z Partnerem;
c. konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. realizacji umowy Współpracy;
b. zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość,
c. wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;
d. na które Partner wyrazi zgodę.

Partner zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w ramach funkcjonalności Konta Partnera jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.

Korzystając z Serwisu Internetowego Partner powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Właścicielowi Serwisu realizację Umowy Współpracy.

Partner zawsze ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.

Właściciel Serwisu oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości realizacji Umowy Współpracy.
  • Zostań partnerem

    Oferta jest skierowana dla osób prywatnych i osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

    Konto jest w pełni darmowe.

  • Masz pytanie?